[vod], [Historie], [Obory], [Zamstnanci], [Rozvrhy], [Arel], [Vybaven], [Krouky], [Spojen]

POZOR !! Tyto strnky jsou pouhou zlohou pvodnho webu tak, jak byly v dob zruen tto koly. Umstny jsou zde proto, e obsahuj zajmav modelsk rady a tak pro ty, kte si chtj zavzpomnat na ji neexistujc kolu. Strnky proto berte s rezervou jak po strnce obsahov, tak po strnce technologick, protoe jsem je vytvel ped mnoha lety.


Vtme Vs na naich strnkch. Doufme, e Vm vechny informace, kter jsme zde umstili budou k uitku.