[Úvod], [Historie], [Obory], [Zaměstnanci], [Rozvrhy], [Areál], [Vybavení], [Kroužky], [Spojení]


Obory pro školní rok 2003/2004


Předběžná přihláška pro rok 2003/2004

Letecký mechanik
Číslo oboru: 23-45-L/009
Délka studia: 4-letý - maturitní
Výuka je koncipována pro výrobu a provoz cvičných, stíhacích a dopravních letounů

a vrtulníků. Žáci zvládnou montážní práce na agregátech a motorech, seznámí se se systémy letounů a poznají základní montážní a demontážní práce na letounech vč.diagnostiky závad a jejich odstranění.

Uplatnění absolventů je především v letecké výrobě a provozu. Maturita umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na vysokých školách, především technického nebo leteckého zaměření.


Mechanik seřizovač
Číslo oboru: 23-43-L/001
Délka studia: 4-letý - maturitní
Obor je zaměřen na přípravu žáků samostatně obsluhovat, seřizovat, popř. programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, linky a centra.

Žáci se naučí obsluhovat výrobní systémy sestavené z výrobních buněk vybavených výpočetní technikou a řídícími systémy NC a CNC.

Uplatnění absolventů je velmi široké ve všech strojírenských podnicích.Mohou vykonávat náročná dělnická povolání, popř. středně technické funkce provozního charakteru.

Maturita jim dává předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách.


Obraběč kovů
Číslo oboru: 23-56-H/001
Délka studia: 3-letý - učební
Absolventi uvedeného oboru jsou schopni obsluhovat konvenční obráběcí stroje s číslicovým řízením a kontrolovat obrobky různými měřidly. Jsou schopni podle výkresové dokumentace pracovat v podmínkách průmyslové a živnostenské výroby, takže jejich uplatnění na trhu práce je široké.

Absolventi si v případě zájmu mohou doplnit své vzdělání formou denního studia nebo dálkového studia při zaměstnání.

 

Mechanik opravář pro letadla
Číslo oboru: 23-66-H/001
Délka studia: 3-letý - učební
Obor svou náplní je obdobný oboru letecký mechanik. Výuka je zaměřena na výrobu a provoz letounů a jejich opravy. Žáci se seznámí s prováděním diagnostiky, demontážemi, kontrolou funkcí, opravou jednotlivých částí letounů a jejich zpětnou montáží.

Uplatnění absolventů je především v letecké výrobě, opravnách a provozu.

Absolventi mají možnost si zvýšit vzdělání denním nebo dálkovým studiem.


Zámečník
Číslo oboru: 23-51-H/001
Délka studia: 3-letý - učební
Příprava žáků je orientována na ruční a strojní zhotovování součástí a soustav, na montáž, demontáž a údržbu strojů a zařízení. Žáci se naučí vykonávat základní práce i na obráběcích strojích a zvládnou základní obrábění.Absolventi jsou schopni se aktivně uplatnit ve veškerých strojírenských provozech. Mohou si doplnit vzdělání denním nebo dálkovým studiem.


Klempíř pro leteckou výrobu
Číslo oboru: 23-55-H/002
Délka studia: 3-letý - učební
Výuka budoucí klempířů je zaměřena na práci s kovovými materiály a jejich zpracování ručním i strojním způsobem. Zvláštní pozornost je věnována práci s hliníkovými slitinami a nýtování. Zvládnutí oboru vyžaduje ovládat tvarování jemných plechů a znalost rozvinutých sítí složitých výrobků. Jedná se o obor, který má široké uplatnění v praxi, zvláště pak při výrobě dílů a sestav draků letounů.

Absolventi si mohou doplnit vzdělání při denním nebo dálkovém studiu.