[Úvod], [Historie], [Obory], [Zaměstnanci], [Rozvrhy], [Areál], [Vybavení], [Kroužky], [Spojení]


Kroužky


Počítačový kroužek:
Tento kroužek se zabývá oblastí výpočetní techniky. V zásadě se dělí na dvě větší části (INTERNET a OSTATNÍ ČINNOST). Příznívci internetu se dvakrát týdně mohou nikým jiným nerušení oddávat práci v této síti sítí. Dvakrát týdně mimo čas, vyhrazený intermetu se zase schází skupiny příznivců počítačových her, programování a dalších s počítači souvisejících činností.

[Galerie obrázků - POČÍTAČOVÝ KROUŽEK]


Leteckomodelářský kroužek:
Tento kroužek má na SSOU asi nejdelší tradici. Náplň jeho činnosti je úzce spjata s výukou, neboť to, co se žáci naučí v hodinách, zabývajících se leteckou tématikou a v praktických cvičeních na dílnách si pak snadno ověřují při stavbě létajících (především rádiem řízených) modelů. Není bez zajímavosti, že k výuce základů pilotáže RC modelů používáme počítačový simulátor RCFS.

[Galerie obrázků - LETECKOMODELÁŘSKÝ KROUŽEK]

[Odkaz na stránky modelklubu SSOU Vodochody]


Motokárový kroužek:
Tento kroužek je opět vysoce technicky zaměřen. Mají oněj zájem především ti žáci, kteří jsou nějakým způsobem přitahováni k závodění, nebo k řízení aut. Pro nikoho asi nebude překvapením, že náplní kroužku není jen ježdění, ale především získávání základních návyků při údržbě vozů, motorů a dalších důležitých součástí, jako je například brzdový systém. Kroužek vlastní dvě motokáry s motory o objemu 50ccm.

[Galerie obrázků - MOTOKÁROVÝ KROUŽEK]


Radioamatérský kroužek:
Radioamatéři se zabývají především navazováním spojení s okolním světem. K tomu jim slouží vysílač, pracující v amatérském pásmu. Samozřejmě, že nelze usednout k přístroji a okamžitě komunikovat s celým světem - to by bylo příliš jednoduché. Základem je ovládnutí předpisů, volacích znaků a nikoho asi nepřekvapí, že se žáci procvičují i v Morseově abecedě.

[Galerie obrázků - RADIOAMATÉRSKÝ KROUŽEK]


Plastikoví modeláři:
Mnoho žáků jde do našeho učiliště studovat proto, že se zajímají o letadla. Že je mezi nimi mnoho modelářů není nic překvapivého. Někteří dávají přednost létajícím modelům, jiní zase rádi staví modely "do vitríny". Žáci se v tomto kroužku učí trpělivosti, šikovnosti a samozřejmě pečlivě studují různé typy letadel, aby ani detail na právě stavěné verzi modelu neunikl.

[Galerie obrázků - PLASTIKOVÍ MODELÁŘI]


Posilování:
Kluci potřebují spálit přebytečnou energii. Někteří běhají, jiní hrají různé míčové hry, nebo jezdí plavat. Mnoho z nich se věnuje "sebetýrání" v posilovně, sledujíce cíl, kterým je především zvětšení objemu svalové hmoty, lepší kondice a v neposlední řadě i zvýšení atraktivnosti pro druhé pohlaví.

[Galerie obrázků - POSILOVÁNÍ]


Další sporty:
Nebudeme zde dělit jednotlivé kroužky podle druhu míčové hry. Není až tak důležité, zda jde o fotbal, basketbal, nohelbal, volejbal či jiný ....bal. Důležité je, že v objektu učiliště je hned vedle internátu tělocvična, kde žáci prohání míče všeho druhu a to kdykoliv je volná chvilka.

[Galerie obrázků - DALŠÍ SPORTY]