[Úvod], [Historie], [Obory], [Zaměstnanci], [Rozvrhy], [Areál], [Vybavení], [Kroužky], [Spojení]


Historie

Historie učňovského školství ve Vodochodech začíná v roce 1958, kdy bylo při tehdejším n.p. Středočeské strojírny založeno Odborné učiliště. Jeho založení si vynutila potřeba reprodukce pracovních sil v profesích potřebných pro podniky leteckého průmyslu.

Původní nevyhovující podmínky a z toho plynoucí celková roztříštěnost celé výuky byly odstraněny v roce 1985 otevřením nového areálu učňovského zařízení s kapacitou 450 žáků. Areál poskytuje velmi dobré podmínky pro komplexní přípravu žáků - v teoretickém a praktickém vyučování i v oblasti výchovy mimo vyučování. Za období let 1958 až 2000 učilištěm prošlo 4375 maturantů a absolventů, z toho 359 dívek.

Pohled na SSOU Vodochody v době výstavby:

hist01.jpg (23286 bytes)

 

Pohled na SSOU Vodochody v současnosti (pro srovnání):

hist02.jpg (49595 bytes)